De verkiezingen zijn geweest. De namen van de zes leerlingen die zitting nemen in de leerlingenraad zijn bekend.

Dit zijn:

Berbe Giesen(6a)        Juli Fransen(6b)

Marit Frederiks (7a)     Imke Goot (7b)

Guusje Stijns(8a)        Jill Bouman(8b)

Samen met de bouwcoördinatoren juffrouw Onny, meester Rob en de directeur meester Ron zullen zij namens de leerlingen het gesprek aangaan over allerlei schoolzaken. Het verslag van elk overleg zal via ISY te lezen zijn.

I.v.m. privacywetgeving of gevoelige informatie kan het voorkomen dat we het verslag niet integraal publiekelijk maken.

17-01-26 1e bijeenkomst leerlingenraad

Klik hieronder voor het verslag van de bijeenkomsten.

30-10-2018 Agenda en verslag leerlingenraad

26-03-2019 Agenda en verslag leerlingenraad