De verkiezingen zijn geweest. De namen van de zes leerlingen die zitting nemen in de leerlingenraad zijn bekend.

Dit zijn:

groep 6a: Yentl Sint Fiet
groep 6b: Senna Cobben
groep 7a: Quinte de Groot
groep 7b: Hanne In de Braekt
groep 8a: Milan slangen
groep 8b: Fedor Slijpe

Samen met de bouwcoördinatoren juffrouw Onny, meester Rob en de directeur meester Ron zullen zij namens de leerlingen het gesprek aangaan over allerlei schoolzaken. Het verslag van elk overleg zal via ISY te lezen zijn.

I.v.m. privacywetgeving of gevoelige informatie kan het voorkomen dat we het verslag niet integraal publiekelijk maken.

17-01-26 1e bijeenkomst leerlingenraad

Klik hieronder voor het verslag van de eerste bijeenkomst.
17-01-26 Agenda & verslag leerlingenraad (1)