Project STEM ( Science, Technology, Engineering en Math.)   2014-2018DSCN3904

Vanaf schooljaar 2014-2015 nemen we deel aan het project STEM, dat is vastgelegd in het schooljaarplan en in het meerjarenschoolplan.

Doel: Wetenschap en technologie integreren in ons onderwijs.

Wetenschap en technologie stimuleert en bestendigt een nieuwsgierige houding bij kinderen. Het gaat om onderzoekend en ontwerpend leren.

De methodiek van onderzoekend en ontwerpend leren kan worden gekoppeld aan alle vakken en activiteiten van taal, rekenen, wo vakken tot aan de meer creatieve vakken.

2014-2015 Is het eerste jaar van een 4 jarig traject ( 2014-2018 ), waarbij we dit jaar, en eventueel volgend jaar, zien als de adoptiefase, waarbij de lessen worden gegeven door ingehuurde docenten van Mad Science.

De groepen 1 t/m 4 krijgen 8 lessen van 45 min en de groepen 5 t/m 8 6 lessen van 60 min.

De lessen worden door de docenten van Mad Science op maandag gegeven, omdat er dan in geen enkele groep gymlessen gepland zijn.

Vanaf september t/m april -mei hebben we elke maand een les in het kader van wetenschap en techniek. De lessen worden door vaste docenten gegeven.

Van de leerkracht wordt gevraagd de les actief bij te wonen en kritisch feedback te geven op de aangeboden les, zodat bij de tweede les door Mad Science onze eventuele opmerkingen meegenomen kunnen worden.

In het schooljaar 2015-2016 worden er nog 4 lessen door de docent van Mad Science gegeven en de leerkracht gaat zelf 2 keer aan de slag met een leskist en 1 keer met een onderzoekskist.

De leerkrachten kunnen kiezen uit een lijst van lessen, waarbij de groepen 3 t/m 8 niet gebonden zijn aan de onderwerpen van het leerjaar, maar elk onderwerp in ieder leerjaar gegeven kan worden.

Wil de leerkracht een les die aansluit bij je onderwerp van een van de WO vakken en /of rekenen waar je op dat moment mee bezig bent, dan kun je dat ook aangeven en zal Mad Science bekijken welke mogelijkheden er zijn.

Informatie over de lessen is te vinden via de onderwijsportal.

www.onderwijs.mad-science.nl