Beste ouders,

Hieronder vindt u een drietal documenten met daarin de resultaten van het Tevredenheidsonderzoek mei 2018.
Naast een externe benchmark (vergelijking met een grote groep scholen buiten Innovo) is er ook een interne benchmark (vergelijking met scholen van Innovo).
Tenslotte is er ook een trendrapportage waarin de onderzoeken van 2014, 2016 en 2018 met elkaar vergeleken worden.

Externe Benchmark
Interne Benchmark
Trendrapportage 2014-2016-2018

Voor vragen kunt u terecht bij de directie.