Aanvraagformulier voor verlof leerlingen

Via bovenstaande link kunt u het aanvraagformulier downloaden indien u verlof voor uw kind wilt aanvragen. Lees a.u.b. ook pagina 2. Hier vindt u een samenvatting van de regelgeving. Bij de meeste aanvragen zal er een positief besluit genomen worden. Alleen de directeur (of diens plaatsvervanger) kan het verlof toekennen. Hij/zij is hier ook verantwoordelijk voor.
Met betrekking tot het zogenaamde ´luxe verzuim´ zijn de wettelijke regels aangescherpt. Verzoek om hier door middel van onderstaande documenten kennis van te nemen.
Wij wijzen u met klem op artikel 1 uit het document Wettelijke Regelgeving bij toekennen van verlof. Bij het begrip ‘specifieke aard van het beroep’ bedoeld in artikel 11, onderdeel f, van de Leerplichtwet dient voornamelijk te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.
Bij de aanvraag zal een document, ondertekend door de werkgever, toegevoegd moeten worden waaruit bovenstaande blijkt.

Folder Luxe Verzuim
Wettelijke Regelgeving toekennen Verlof

Indien u vragen over de regelgeving heeft, kunt u bij de directeur terecht.