In belang van ouders en school willen we een goede controle hebben of iedereen aanwezig is.
Is uw kind ziek of om andere reden afwezig, gelieve dit dan vóór 8:30 uur melden.
Wij geven er de voorkeur aan dat u dit via de button ‘ziekmelding’ op de website doet. Telefonisch is ook nog mogelijk. Houdt u dan wel rekening met een beperkte bezetting van de administratie.  Telefoon:  (043) 364 15 08.

U kunt het onderstaande ziekmeldingsformulier invullen.
Uw bericht zal dan naar de betreffende leerkracht en ook de administratie worden verzonden.

Naam ouder/verzorger

E-mailadres ouder/verzorger

Naam kind en groep

Selecteer de leerkracht van uw kind.

Omschrijving van ziekmelding (kort en beknopt)